1. Povrati

1.1 Povrat unutar 14 dana

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija trgovca ili na daljinu unutar 14 dana i vratiti proizvod(e). Rok od 14 dana počinje teći od datuma kada je Kupac, ili treća strana koju je odredio Kupac, a koja nije prijevoznik / dostavljač, primio robu koja je predmet ugovora. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja u roku od 14 dana o odluci o raskidu ugovora, što se može učiniti prijavom na korisnički račun na https://account.euro-markt.hr/orders odjeljku i zatražiti povrat. Nakon zahtjeva za povrat, kupac će dobiti pojedinosti o načinu povrata.

Alternativno, za povrat proizvoda, kupac može ispuniti Obrazac za povrat na ovoj poveznici. Adresa za povrat navedena je u obrascu za povrat.

Smatra se da su roba vraćena na vrijeme ako su poslana prije isteka 14-og dana od datuma kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o odluci o raskidu ugovora.

Napomena: Na adresi za povrat ulaz je moguć samo osobama dostavnih službi. Osobno preuzimanje i dostava nisu mogući. Paketi koji se moraju platiti neće biti prihvaćeni.

Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve probleme s uslugom dostave koje je Kupac koristio za povrat, stoga Prodavatelj savjetuje Kupca da zatraži broj za praćenje. Na taj način Kupac može biti siguran da je proizvod dostavljen Prodavatelju.

Također, Prodavatelj nije odgovoran ako Kupac vrati proizvod na pogrešnu adresu.

Vraćeni proizvod mora biti u svom izvornom stanju, neoštećen, s svim svojim izvornim oznakama, naljepnicama i neotvorenim pakiranjem. Dodatno, ako je primjenjivo, proizvod treba sadržavati originalnu dokumentaciju i pribor koji su bili uključeni uz proizvod prilikom kupnje.

Izuzetno je važno da se proizvod vrati u svom izvornom stanju, bez vidljivih znakova upotrebe ili oštećenja. Ako se utvrdi da je proizvod oštećen ili pokazuje jasne znakove upotrebe, Prodavatelj zadržava pravo odbiti povrat novca.

Pridržavanjem ovih uvjeta, Kupac osigurava da proizvod može biti pravilno pregledan i ocijenjen od strane Prodavatelja radi utvrđivanja prava na povrat novca. Mogućnost Prodavatelja da proda proizvod ili procijeni moguću štetu ovisi o njegovom izvornom stanju.

Samo prigovori koji ispunjavaju sve navedene uvjete bit će pozitivno riješeni.

Raskid ugovora unutar 14 dana nije moguć za neke proizvode zbog higijenskih razloga.

1.2 Dostava pogrešnog, oštećenog ili neispravnog proizvoda

U slučaju da Kupac primi pogrešan, oštećen ili neispravan proizvod/e, Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja istog dana kada je proizvod/i zaprimljen. Ova obavijest treba naznačiti specifičan problem s proizvodom/proizvodima. Bitno je da Kupac pruži ovu informaciju odmah, navodeći sve diskrepancije ili nedostatke primijećene prilikom primitka proizvoda i bez odgađanja to komunicira Prodavatelju.

Nakon što Prodavatelj primi obavijest o pogrešnim, oštećenim ili neispravnim proizvodima od Kupca, Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora i pristupiti potvrdi valjanosti problema.

Kako bi se kvalificirao za povrat novca, zamjenu ili slanje novih proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo zatražiti od Kupca povrat proizvoda na njegov trošak. Kupac će biti odgovoran za organiziranje povratne pošiljke i pokrivanje svih povezanih troškova. Nakon što primi vraćeni proizvod/e i provjeri njegovo stanje, Prodavatelj će Kupcu nadoknaditi troškove povrata robe. Međutim, važno je napomenuti da će povrat troškova dostave biti ograničen na iznos ekvivalentan standardnoj opciji dostave. Ako je Kupac odabrao platiti dodatno za skuplju metode dostave za povrat robe, poput dostave sljedećeg dana, express dostave ili dostave na određeni dan, Prodavatelj će Kupcu nadoknaditi samo troškove standardne dostave. Prodavatelj priznaje da je izbor skuplje opcije dostave za povrat na Kupčevoj diskreciji, ali će povrat troškova dostave biti temeljen na standardnoj cijeni dostave.

Kada se prigovor potvrdi, Prodavatelj će preuzeti odgovornost za grešku ili oštećenje i odmah organizirati dostavu novih proizvoda, besplatno, Kupcu. Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti naručen proizvod/e, tada postoji mogućnost odabira drugog proizvoda ili povrata.

Ako Kupac odabere zamijeniti neispravan, oštećen ili pogrešan proizvod za drugi proizvod veće vrijednosti, Kupac će biti odgovoran za plaćanje razlike u cijeni između izvornog proizvoda i novog, skupljeg proizvoda. Prodavatelj će Kupcu pružiti ažuriranu cijenu i olakšati potrebno plaćanje. Suprotno tome, ako Kupac odabere zamjenski proizvod koji je niže vrijednosti od izvornog, Prodavatelj će Kupcu nadoknaditi razliku u cijeni.

U slučaju kada se prigovor potvrdi i Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod/e, a Kupac ne želi mogućnost odabira drugog proizvoda, Kupac ima pravo na puni povrat novca.

1.3 Povrat novca

Nakon što Prodavatelj potvrdi da vraćeni proizvod ispunjava sve uvjete za povrat, Prodavatelj će izvršiti povrat novca u punom iznosu.

Ako je primjenjivo, povrat neće uključivati dodatne troškove koje je snosio kupac, poput carinskih pristojbi ili uvoznih davanja.

Prodavatelj se pobrinuo da povrat bude u punom iznosu što je prije moguće, uvijek unutar 30 dana od datuma kada je Prodavatelj obavijestio Kupca da je povrat odobren.

2. Popravak u okviru jamstva, zamjena i povrat proizvoda s proizvodnim nedostacima

Prodavatelj pridaje veliku važnost kvaliteti robe. Kupac mora obavijestiti Prodavatelja o mogućim nedostacima proizvoda u roku od 2 mjeseca od dana kada je nedostatak primijećen na email info@euro-markt.hr, uz priloženu fotografiju i detaljan opis primijećenih nedostataka. Ako Kupac propusti obavijestiti Prodavatelja o nedostatku proizvoda unutar navedenog roka ili najkasnije unutar navedenog jamstvenog roka, Kupac gubi pravo na popravak, zamjenu ili povrat proizvoda.

Nakon što Prodavatelj primi obavijest Kupca o povratu neispravnog proizvoda, Prodavatelj će što je prije moguće obavijestiti Kupca o tome je li prigovor opravdan i je li povrat proizvoda odobren. Ako Kupac pošalje proizvod na adresu za povrat bez prethodne obavijesti Prodavatelja, paket može biti odbijen na odredištu. Troškove prijevoza na odredištu neće platiti primatelj.

Kupac će biti odgovoran za organiziranje povratne pošiljke i pokrivanje svih povezanih troškova. Ako se prigovor potvrdi, Prodavatelj će Kupcu nadoknaditi troškove povrata robe. Međutim, važno je napomenuti da će se povrat troškova dostave biti ograničen na iznos ekvivalentan standardnoj opciji dostave. Ako je Kupac odabrao platiti dodatno za brze metode dostave za povrat proizvoda, poput dostave sljedećeg dana, express dostave ili dostave na određeni dan, Prodavatelj će Kupcu nadoknaditi samo troškove standardne dostave. Prodavatelj priznaje da je izbor skuplje opcije dostave za povrat na Kupčevoj diskreciji, ali će povrat troškova dostave biti temeljen na standardnoj cijeni dostave.

Nakon što Prodavatelj primi vraćeni proizvod i potvrdi moguće nedostatke proizvoda, Prodavatelj će Kupcu ponuditi mogućnost popravka ili zamjene proizvoda za identičan ili noviji model istog proizvoda ako popravak nije moguć.

U slučaju kada ni popravak nije moguć niti je identičan proizvod više dostupan, Kupac može odabrati drugi proizvod dostupan na web stranici euro-markt.hr. Ako je drugi proizvod više vrijedan, Kupac će biti odgovoran za plaćanje razlike u cijeni između izvornog proizvoda i novog, skupljeg proizvoda. Prodavatelj će Kupcu pružiti ažuriranu cijenu i olakšati potrebno plaćanje. Suprotno tome, ako Kupac odabere zamjenski proizvod koji je niže vrijednosti od izvornog, Prodavatelj će Kupcu nadoknaditi razliku u cijeni.

Isporuka identičnog ili drugog proizvoda koji je Kupac odabrao bit će izvršena putem dostavne službe besplatno što je prije moguće od datuma kada je Prodavatelj potvrdio zamjenu neispravnog proizvoda ili isporuku novog modela.

U slučaju da popravak ili zamjena identičnim ili drugim proizvodom nije moguća i Kupac odabere opciju raskida ugovora, Prodavatelj će se pobrinuti da povrat bude u punom iznosu što je prije moguće, uvijek unutar 30 dana od datuma kada je Prodavatelj obavijestio Kupca da je povrat odobren. Ako je primjenjivo, povrat neće uključivati izvorni trošak dostave i bilo koje dodatne troškove koje je Kupac imao, poput carinskih pristojbi ili uvoznih davanja.

Proizvod ima jamstvo ako je navedeno na jamstvenom kartonu ili računu. Jamstvo vrijedi sukladno uputama na jamstvenoj kartici.

2.1 Isključenje jamstva

Prodavatelj ovime odbacuje bilo kakvo jamstvo ili garanciju vezano uz proizvode koji su bili izloženi zlostavljanju, zloupotrebi, zanemarivanju, nepravilnom rukovanju ili bilo kojem drugom obliku namjernog ili nenamjernog oštećenja koje je prouzročio Kupac ili bilo koja treća strana.

Jamstvena pokrivenost Prodavatelja odnosi se samo na proizvode koji se koriste sukladno priloženim uputama, preporučenim smjernicama i namjeni. Svaka izmjena, modificiranje ili manipulacija proizvodima od strane Kupca ili bilo koje neovlaštene osobe poništava bilo koje jamstvo ili garanciju koje pruža Prodavatelj.

Kupac priznaje i razumije da Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakve nedostatke, kvarove ili štetu koja proizlazi iz zloupotrebe ili nepravilne uporabe proizvoda. Kupac preuzima punu odgovornost za pravilno rukovanje, održavanje i uporabu proizvoda na način koji je u skladu s uputama Prodavatelja i industrijskim standardima.

Prodavatelj snažno preporučuje Kupcu da bude oprezan, prati preporučene postupke i odgovorno koristi proizvode kako bi izbjegao moguće štete ili opasnosti. Kupac priznaje da bilo kakva zloupotreba ili zlostavljanje proizvoda može rezultirati ozljedama, oštećenjem imovine ili poništavanjem bilo kakvih primjenjivih jamstava.

Kupnjom i korištenjem proizvoda, Kupac se slaže osloboditi Prodavatelja od bilo kakve odgovornosti, zahtjeva ili štete proizašle iz zloupotrebe ili nepravilne uporabe proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na osobne ozljede, oštećenje imovine ili financijske gubitke.

Obaveza je Kupca potražiti stručne savjete, slijediti sigurnosne smjernice i provesti odgovarajuću pažnju u korištenju proizvoda kako bi osigurao sigurnu i primjerenu upotrebu.

Ovo isključenje jamstva dodatno je uz bilo kakva druga isključenja, ograničenja ili izuzeća navedena u uvjetima i odredbama Prodavatelja ili jamstvenoj politici.

3. Zamjena proizvoda

Prodavatelj ne pruža opciju zamjene kupljenih proizvoda za druge proizvode koji se mogu kupiti na euro-markt.hr.

Ako Kupac želi zamijeniti proizvod, može koristiti pravo na povrat proizvoda kako je navedeno u članku 1.1. ovih Uvjeta i zatim kupiti novi proizvod.

4. Pismeni prigovori

U slučaju da Kupac iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan kupnjom ili uslugom na euro-markt.hr, Kupac može podnijeti pismeni prigovor e-poštom na info@euro-markt.hr ili ga poslati na adresu Prodavatelja.

Radi brže identifikacije određene narudžbe na koju Kupac ima prigovor, podnositelju prigovora se preporučuje uključivanje broja narudžbe, broja računa ili korisničkog imena.

Na sve pismene prigovore kupaca, Prodavatelj je obvezan odgovoriti u roku od 15 dana od primitka prigovora.

 

Nedavno pregledano